Умови використання

 1. Загальні положення

  1. Послуги, пропоновані на даному сайті представниками торгової марки XServer, зокрема ТОВ "Харків-Сервер" та ФОП Іванов Віталій Сергійович, іменуються Виконавець, іменуються далі, як Послуги.
  2. Фізичні та юридичні особи, яким надаються перераховані вище Послуги, іменуються далі, як Клієнти.
  3. Ця угода (далі Договір) має характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.
  4. Надання Послуг здійснюється за допомогою технічних засобів Виконавця, а саме веб-сайту my.xserver.cloud, іменованого далі, як Особистий Кабінет.
  5. Реєструючись в Особистому Кабінеті, Клієнт підтверджує своє повне ознайомлення і згоду з умовами даного Договору.
 2. Терміни, що використовуються в цьому договорі

  1. Послуги - надання Виконавцем Сервера в користування Клієнту відповідно до тарифів, що діють на момент оформлення Замовлення.
  2. Сервер - фізичний або віртуальний сервер, наданий в користування Клієнту з моменту Замовлення і до закінчення його Терміну Дії .
  3. Термін дії - дата закінчення надання Послуг по даному серверу.
  4. Замовлення - платіж, що здійснюється Клієнтом Виконавцю в якості передоплати за Послуги на термін від 1-го до 12-ти місяців.
  5. Оплата - платіж за продовження періоду користування Сервером на термін від 1-го дня до 12 місяців.
  6. Призупинення - відключення Сервера від мережі Інтернет в зв'язку з відсутністю Оплати протягом пільгового періоду.
  7. Пільгової Період - термін тривалістю 2 доби після закінчення Терміну Дії Сервера, протягом якого не відбувається Припинення Сервера.
  8. Відстрочка платежу - продовження пільгового періоду з ініціативи Клієнта на строк до 7-ми днів після закінчення Терміну Дії Сервера.
  9. Скасування - відключення електроживлення Сервера в зв'язку з відсутністю Оплати протягом 5 днів після закінчення Терміну Дії Сервера, а також перенесення Сервера в Архів. Скасування також може бути здійснена з ініціативи Клієнта в будь-який час починаючи з 31-го дня з дати Замовлення Сервера. У разі такої Скасування, якщо Термін дії Сервера ще не закінчився, засоби за невикористаний період зараховуються на Баланс Клієнта в Особистому Кабінеті.
  10. Архів - стан Сервера, що означає зберігання даних на Сервері протягом 7-ми днів після його Скасування . При цьому Сервер не може Управлятися Клієнтом з Особистого Кабінету. При зверненні Клієнта в Фінансовий Відділ протягом 7-ми діб після Скасування, Сервер може бути Відновлено з Архіву.
  11. Відновлення - надання Клієнту можливості Оплати Сервера, який раніше було Скасовано , протягом 3-х діб з моменту звернення Клієнта в Фінансовий Відділ.
  12. Управління - здійснення Клієнтом дій над Сервером за допомогою Особистого Кабінету, наприклад доступ до віртуальної консолі, управління станом мережевого порту підключення до мережі Інтернет , управління електроживленням сервера, Оплата, замовлення Додаткових Послуг. Список можливих дій може змінюватися в залежності від технічних можливостей Сервера і Особистого Кабінету.
  13. Додаткові Послуги - необов'язкові послуги, пов'язані з Серверу, які Виконавець може надавати Клієнту, наприклад додаткові IP- адреси, збільшення швидкості порту підключення до мережі Інтернет, електронні ліцензії на використання ПЗ від сторонніх розробників і інше. Вартість додаткових послуг може бути змінена Виконавцем в будь-який час без попереднього сповіщення Клієнта. Актуальна вартість додаткових послуг доступна в Особистому Кабінеті. Клієнт може замовляти і відмовлятися від будь-яких додаткових послуг в будь-який час протягом оплаченого періоду. Оплата додаткових послуг здійснюється з моменту замовлення до закінчення терміну дії Сервера. При відмові від додаткових послуг, невикористані кошти не повертаються.
  14. Блокування Сервера - відключення мережевого порту і обмеження в Управлінні Сервером для Клієнта . Блокування здійснюється Виконавцем або на підставі Скарг, або внаслідок виявлення Виконавцем заборонених дій, описаних в пункті 6 цього Договору, що здійснюються з використанням Сервера.
  15. Блокування облікового запису Клієнта - повне обмеження доступу Клієнту до кабінету. Здійснюється в разі істотних або повторних порушень умов даного Договору.
  16. Жалоба – сообщение электронной почты, поступающее в Отдел Жалоб исполнителя, отправленное третьими лицами или автоматизированными системами, в котором указан IP-адрес Сервера, а также описание нарушения с соответствующими доказательствами. В зависимости от характера нарушений на основании Жалоб(ы) Сервер и/или учетная запись Клиента могут быть Заблокированы.
  17. Відділ Скарг - структурний підрозділ Виконавця, яке займається обробкою Скарг, що надходять на поштові скриньки abuse@xserver.ua і abuse@xserver.cloud.
  18. Фінансовий Відділ - структурний підрозділ Виконавця, яке займається питаннями фінансових взаємин Клієнта з Виконавцем.
  19. Служба Підтримки - структурний підрозділ Виконавця, яке займається технічними питаннями щодо серверів Клієнта.
  20. Повернення Коштів - відшкодування коштів в повному обсязі, сплачених за Замовлення Сервера. Клієнт має право отримати відшкодування протягом перших 7-ми діб користування першим замовленим Сервером. Кошти не повертаються за Замовлення наступних серверів або після закінчення 7-ми діб після оплати Замовлення. Для ініціювання Повернення Коштів Клієнту необхідно звернутися в Фінансовий Відділ.
  21. Баланс - сума коштів, внесених Клієнтом в якості передоплати, яка може бути витрачена на Оплату серверів і Додаткових Послуг. Крім того, на баланс зараховуються невитрачені кошти при Скасування Сервера з ініціативи Клієнта, в разі якщо Термін дії Сервера ще не минув.
  22. Адміністрування - налагодження та обслуговування програмного забезпечення на Сервері, яке здійснюється безпосередньо Клієнтом, або іншими особами, на підставі окремих домовленостей останніх з Клієнтом. Виконавець надає автоматизовані засоби в Особистому Кабінеті для початкового налаштування, зокрема установки операційної системи і опціонально додаткового програмного забезпечення.
 3. Предмет договору

  1. На підставі даного Договору Клієнт доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання з надання Послуг Клієнту.
  2. Клієнт зобов'язується прийняти та сплатити послуги, надані Виконавцем в порядку і на умовах, які визначені цим Договором за діючими на момент оплати тарифами, зазначеним в Особистому Кабінеті.
 4. Порядок надання і оплати послуг

  1. У процесі реєстрації Клієнт зобов'язаний вказати свої актуальні дані, заповнивши всі обов'язкові поля. У разі надання недостовірних даних обліковий запис Клієнта може бути припинена.
  2. Послуги Оплачуються Клієнтом в Особистого Кабінету за допомогою платіжних систем, через які Виконавець приймає платежі від Клієнтів.
  3. Всі послуги надаються на основі 100% передоплати. Безкоштовний тестовий період не надається.
  4. У разі відсутності Оплати за наступний період Сервер відключається від мережі Інтернет (Припиняється) після закінчення пільгового періоду (2-х діб після закінчення терміну дії).
  5. Після Припинення Сервер може бути Оплачено протягом 5 діб. По закінченню цього терміну електроживлення Сервера відключається (відбувається Скасування) і Сервер переноситься в Архів.
  6. Сервер в Архіві зберігається протягом 7-ми діб. Протягом цього терміну шляхом звернення Клієнта в Фінансовий Відділ Сервер може бути Відновлено для подальшої Оплати. Після закінчення вищевказаного терміну все що зберігаються на Сервері дані повністю видаляються.
  7. У разі Скасування Сервера, Оплата за яким була прострочена, вартість неоплачених днів віднімається з Балансу Клієнта (за винятком пільгового періоду тривалістю 2 доби).
  8. У повернення коштів буде відмовлено, якщо припинення обслуговування викликано порушенням Клієнтом правил, викладених в даному Договорі.
  9. Виконавець не несе відповідальності за зміст інформації, що розміщується Клієнтом в мережі Інтернет за допомогою послуг, що надаються Виконавцем.
  10. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, які не перебувають у віданні Виконавця і за допомогою яких здійснюється доступ до Серверам.
 5. Адміністрування та технічне обслуговування

  1. Якщо окремою угодою з Клієнтом не обумовлено інше, всі поставляються Виконавцем Сервери надаються без послуг Адміністрування.
  2. Виконавець зобов'язаний надати Клієнту можливість доступу до сервера по SSH з правами root (для ОС Linux) або через RDP (віддалений робочий стіл) з правами Administrator (для ОС Windows ). Після першого успішного підключення клієнта, все обов'язки Виконавця по Адміністрування програмного забезпечення сервера вважаються виконаними в повному обсязі. Все подальше Адміністрування Сервера Клієнт здійснює самостійно. У разі, якщо при замовленні Сервера Клієнт не вибрав ніякої ОС для установки на Сервер, дане зобов'язання на Виконавця не поширюється.
  3. Зона відповідальності Виконавця обмежена вирішенням питань з роботою комплектуючих фізичних серверів, програмно-апаратної платформи, на базі якої надаються віртуальні Сервери, а також рішенням мережевих проблем (не пов'язаних з налаштуванням ПО на Сервері) в межах ДЦ.
  4. Клієнт має право звертатися в Службу Підтримки за допомогою в Адмініструванні. Виконавець має право зробити запит для доступу до Серверу Клієнта для здійснення такої допомоги. При цьому Виконавець не несе відповідальності за можливі ризики, такі як втрата даних або непрацездатність програмного забезпечення на Сервері Клієнта.
 6. Блокування серверів

  1. Виконавець має право Заблокувати Сервер або обліковий запис Клієнта в разі порушення останнім наступних правил:
   1. Заборгованість по Оплаті послуг більше 2-х днів.
   2. Спам в будь-яких його проявах.
   3. Занесення IP-адреси Сервера в сторонні блек листи.
   4. Участь у вихідних DoS / DDoS атаках.
   5. Розміщення загальнодоступних proxy-, VPN- і інших сервісів.
   6. Поширення вірусів або шкідливого коду.
   7. Фішинг.
   8. Умисні дії Клієнта, які заважають нормальному функціонуванню інших серверів та іншого обладнання мережі, роботі інших Клієнтів.
   9. Розміщення ресурсів з постійним високим споживанням трафіку.
   10. Інтенсивна входить DDoS-атака на Сервер Клієнта, яка заважає нормальній роботі мережі.
   11. Використання Послуг Виконавця для будь-яких протиправних цілей.
   12. Некоректне спілкування зі співробітниками Виконавця, в тому числі хамство, вживання ненормативної лексики, погроз.
   13. Скарги на контент від організацій, що здійснюють захист авторського права.
  2. У разі Блокування внаслідок порушення вищеописаних правил оплата за невикористаний період пошукові роботи не повертається. У запиті на Повернення Коштів буде відмовлено.
 7. Термін дії і умови розірвання договору

  1. Договір набуває чинності з моменту реєстрації Клієнта в Особистому Кабінеті.
  2. Розірванням Договору вважається припинення Клієнтом використання Послуг, що надаються Виконавцем або невиконання умов цього Договору будь-якою стороною.
 8. Політика конфіденційності

  1. Персональна інформація використовується тільки для оформлення замовлення.
  2. Інформація, що отримується Виконавцем від Клієнта автоматично: IP-адреса, дата і час візиту, тип браузера, інформація про операційну систему, інформація про відвідані сторінки.
  3. Інформація, передана Клієнтом добровільно: Ім’я, прізвище, номер телефону, E-mail адресу, країна та адреса проживання.
  4. Веб сайт Виконавця використовує технологію "Cookies" для забезпечення авторизації Клієнта в Особистому Кабінеті, а також для статистики та обліку кількості відвідувачів сайту і Особистого Кабінету.
  5. Персональні дані Клієнта використовуються Виконавцем для наступних цілей:
   1. надання доступу до Серверам, які Замовив Клієнт;
   2. надання технічної підтримки Клієнту;
   3. інформування про акції та спеціальні пропозиції;
   4. здійснення Оплати Послуг Клієнтом.
  6. Виконавець не передає і не продає персональні дані Клієнта стороннім організаціям або приватним особам.
  7. Виконавець залишає за собою право розкрити персональні дані Клієнта для потреб правоохоронних органів, що мають на те відповідні повноваження в рамках законодавства України.
  8. Клієнт, реєструючись в Особистому Кабінеті, підтверджує свою згоду на обробку персональних даних будь-яким способом зручним Виконавцю.
  9. На резидентів Європейських країн поширюються всі додаткові права у відповідність з General Data Protection Regulation. Якщо Клієнт хоче отримати доступ, обновити, виправити або видалити свої персональні дані, він може в будь-який час звернутися з цим проханням до Виконавцю.
 9. Повернення коштів

  1. Для першого замовленого Сервера Клієнт має право вимагати повернення коштів в повному обсязі протягом перших 7-ми діб використання без пояснення причини відмови від Послуги .
  2. У всіх інших випадках Повернення Коштів можливе через 31 день з дати Замовлення Сервера. В цьому випадку кошти за невикористаний період зараховуються на Баланс Клієнта в Особистому Кабінеті.
  3. Виконавець в праві відмовити Клієнту в Повернення Коштів, керуючись пунктом 6.2 цих правил.
  4. Кошти, сплачені за Додаткові Послуги (такі як ліцензії ПО сторонніх розробників, розширення каналу, додаткові IP-адреси) поверненню не підлягають.